Бебешки стоки
Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За ползване на детски магазин Igra4ka.bg

Данни за фирмата :

Латинка БГ ЕООД

Гр. София , ул. Пиротска 149

ЕИК: BG204522706

Търговски обект гр.София,ул.Пиротска 149

ТЕЛ. +359878782696

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които "Латинка БГ" ЕООД предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет магазина Igra4ka.bg. Тези условия са задължителни за всички клиенти на магазина.
  2. Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на Igra4ka.bg, съхранение на IP адреса на клиента, както и всяка друга информация.
  3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на Igra4ka.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
 2. Igra4ka.bg си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден Igra4ka.bg уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, потребителя ще може да избира между възстановяване на сумите или избор на други стоки. 
  6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани в български левове с ДДС.

ДОСТАВКА 

Доставката на поръчаните стоки се извършва в рамките от 1-3 работни дни,като Igra4ka.bg не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице.Всеки клиент на Igra4ka.bg има право на преглед преди да приеме и заплати поръчаната от него стока.Евентуални повреди, удари и други щети в следствие на транспорт, следва да бъдат докладвани незабавно на Igra4ka.bg.В случаите когато от Igra4ka.bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти или телефон при подаване на заявката, Igra4ka.bg не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
При предаване на стоката потребителя или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителя дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителя не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Igra4ka.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиента може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът има право да върне доставената стока/стоки, изцяло съобразено с българското законодателство в 14(четиринадесет) дневен срок , като е длъжен да спази следните изисквания :

- Да бъде запазен търговския вид на продукта, както и оригиналната опаковка ;

- Не трябва да има следи от употреба ;

- Транспортните разходи за връщане са за сметка на клиента

При желание за връщане или заменяне на пратка се свържете с наш служител на телефон +359886247176 за уточняване на всички подробности или попълнете този формуляр за връщане http://igra4kav.shopiko.bg/bg-content-details-101.html като ни го изпратите на нашия имейл igra4kabg@gmail.com

ПЛАЩАНЕ

В Igra4ka.bg Ви предлагаме следните начини на плащане:

- Чрез наложен платеж или пощенски паричен превод (ППП)

- Плащане в брой в наш магазин

- Банков превод

- Чрез плащане с карта през системата на myPOS

- Плащане чрез PayPal 

- На изплащане чрез нашите партньори от TBI Bank (за суми над 100лв)

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Igra4ka.bg предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока. 

 Цени 

Към цените посочени в сайта не са включени транспортните разходи за доставка до клиента.Те се начисляват след завършване на поръчката.В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителя/клиента следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.Всички цени посочени в сайта са с включен ДДС,както и всички данъци и такси записани в българско законодателство. 

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

1.Потребителят има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина Igra4ka.bg.

2. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
3. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата Igra4ka.bg.

5.Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

 1. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
  2. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Igra4ka.bg
  3. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Igra4ka.bg.
  3а. ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

  4. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

  5. Латинка БГ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  

 

 ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. Латинка БГ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Латинка БГ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Латинка БГ може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

  Латинка БГ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Латинка БГ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

ИЗМЕНЕНИЯ

 

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от търговеца, кaто има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите общи условия и на основание промени в законодателството. Латинка БГ се задължава да уведоми потребителя за промените в общите условия, като на видно място в интернет страницата си публикува съобщение за измененията.Всеки потребител на сайта Igra4ka.bg се задължава да спазва общите условия.